โรงเรียนน้ำพอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

how to develop own website

ปรัชญาและสัญลักษณ์โรงเรียน

Mobirise

ปรัชญาโรงเรียน
“สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา อนามัยสมบูรณ์”

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
       พระธาตุ หมายถึง พระธาตุขามแก่น ปูชนียสถานอันเป็นที่สักการะยิ่ง
       แม่น้ำ หมายถึง ลำน้ำพองแม่น้ำสายหลักที่หล่อเลี้ยงความอุดมสมบูรณ์ ทั่วเขตอำเภอน้ำพองและ จังหวัดขอนแก่น
       รัศมี หมายถึง แสงสว่างแห่งปัญญา 

ติดต่อเรา

ที่อยู่:

129 หมู่ที่ 1 ถนนแก้วพรรณา ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง
จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40140

E-mail:

E-mail : nampongnp2021@gmail.com