โรงเรียนน้ำพอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

css templates

ห้องเรียนออนไลน์โรงเรียนน้ำพอง

Mobirise

วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

Mobirise

วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Mobirise

การเข้าใช้งาน Google Classroom

ติดต่อเรา

ที่อยู่:

129 หมู่ที่ 1 ถนนแก้วพรรณา ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง
จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40140

E-mail:

E-mail : nampongnp2021@gmail.com